Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 52 52 52 53
16/02 kl 02 53 58 53 54
16/02 kl 03 55 61 58 52
16/02 kl 04 52 58 53 37
16/02 kl 05 49 54 45 34
16/02 kl 06 41 49 36 34
16/02 kl 07 35 43 33 44
16/02 kl 08 23 30 27 32
16/02 kl 09 20 27 26 35
16/02 kl 10 23 29 30 38
16/02 kl 11 28 36 33 26
16/02 kl 12 35 43 38 23
16/02 kl 13 33 42 34 37
16/02 kl 14 44 52 48 51
16/02 kl 15 48 57 57 -
16/02 kl 16 59 69 67 -
16/02 kl 17 54 63 62 -
16/02 kl 18 48 61 52 -
16/02 kl 19 46 60 48 -
16/02 kl 20 40 55 39 -
16/02 kl 21 35 50 38 -
16/02 kl 22 36 50 38 -
16/02 kl 23 40 56 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 90 50 34 56
Laveste vannstand 20 30 6 -12 -15
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm