Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 54 - 49 51
16/02 kl 01 53 52 52 54
16/02 kl 02 54 53 53 54
16/02 kl 03 52 58 59 58
16/02 kl 04 37 53 54 55
16/02 kl 05 34 45 46 47
16/02 kl 06 34 36 36 40
16/02 kl 07 44 33 34 37
16/02 kl 08 32 27 27 29
16/02 kl 09 35 26 27 26
16/02 kl 10 38 30 30 27
16/02 kl 11 26 33 34 35
16/02 kl 12 23 38 38 40
16/02 kl 13 37 34 34 40
16/02 kl 14 51 48 47 52
16/02 kl 15 - 57 56 59
16/02 kl 16 - 67 66 67
16/02 kl 17 - 62 62 62
16/02 kl 18 - 52 53 55
16/02 kl 19 - 48 50 52
16/02 kl 20 - 39 39 44
16/02 kl 21 - 38 37 42
16/02 kl 22 - 38 35 42
16/02 kl 23 - 44 42 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 67 77 42 21 27
Max. fra modell: 15/02 12 66 78 40 21 21
Max. fra modell: 15/02 00 67 78 43 18 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm