Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 54 54 54 55
16/02 kl 02 47 52 47 48
16/02 kl 03 40 46 43 37
16/02 kl 04 37 43 38 22
16/02 kl 05 42 47 38 27
16/02 kl 06 40 48 35 33
16/02 kl 07 39 47 37 48
16/02 kl 08 33 40 37 42
16/02 kl 09 34 41 40 49
16/02 kl 10 35 41 42 50
16/02 kl 11 33 41 38 31
16/02 kl 12 34 42 37 22
16/02 kl 13 30 39 31 34
16/02 kl 14 37 45 41 44
16/02 kl 15 33 42 42 -
16/02 kl 16 40 50 48 -
16/02 kl 17 40 49 48 -
16/02 kl 18 42 55 46 -
16/02 kl 19 44 58 46 -
16/02 kl 20 44 59 43 -
16/02 kl 21 45 60 48 -
16/02 kl 22 49 63 51 -
16/02 kl 23 51 67 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 77 42 16 17
Laveste værets virkning 31 44 15 4 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm