Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -6 58 52 -
17/02 kl 01 -4 59 55 -
17/02 kl 02 -1 61 60 -
17/02 kl 03 5 64 69 -
17/02 kl 04 12 65 77 -
17/02 kl 05 11 66 77 -
17/02 kl 06 5 65 70 -
17/02 kl 07 0 66 66 -
17/02 kl 08 -4 70 66 -
17/02 kl 09 -8 74 66 -
17/02 kl 10 -10 76 66 -
17/02 kl 11 -9 77 68 -
17/02 kl 12 -4 75 71 -
17/02 kl 13 0 75 75 -
17/02 kl 14 2 70 72 -
17/02 kl 15 5 67 72 -
17/02 kl 16 11 63 74 -
17/02 kl 17 14 59 73 -
17/02 kl 18 10 55 65 -
17/02 kl 19 5 52 57 -
17/02 kl 20 1 49 50 -
17/02 kl 21 -2 49 47 -
17/02 kl 22 -7 45 38 -
17/02 kl 23 -9 44 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 77 42 21 27
Laveste vannstand 26 35 11 -6 -2
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm