Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 50 65 52 -
17/02 kl 01 53 69 55 -
17/02 kl 02 55 74 60 -
17/02 kl 03 62 79 69 -
17/02 kl 04 71 87 77 -
17/02 kl 05 72 90 77 -
17/02 kl 06 67 84 70 -
17/02 kl 07 64 80 66 -
17/02 kl 08 60 76 66 -
17/02 kl 09 58 77 66 -
17/02 kl 10 56 73 66 -
17/02 kl 11 57 76 68 -
17/02 kl 12 60 77 71 -
17/02 kl 13 65 82 75 -
17/02 kl 14 66 83 72 -
17/02 kl 15 63 82 72 -
17/02 kl 16 66 86 74 -
17/02 kl 17 67 86 73 -
17/02 kl 18 61 79 65 -
17/02 kl 19 52 71 57 -
17/02 kl 20 45 60 50 -
17/02 kl 21 42 55 47 -
17/02 kl 22 33 44 38 -
17/02 kl 23 30 41 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 90 50 34 56
Laveste vannstand 20 30 6 -12 -15
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm