Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 52 51 57
17/02 kl 01 - 55 56 61
17/02 kl 02 - 60 61 65
17/02 kl 03 - 69 69 72
17/02 kl 04 - 77 77 78
17/02 kl 05 - 77 75 77
17/02 kl 06 - 70 70 72
17/02 kl 07 - 66 67 71
17/02 kl 08 - 66 67 71
17/02 kl 09 - 66 68 69
17/02 kl 10 - 66 68 66
17/02 kl 11 - 68 70 63
17/02 kl 12 - 71 74 67
17/02 kl 13 - 75 77 70
17/02 kl 14 - 72 76 72
17/02 kl 15 - 72 75 72
17/02 kl 16 - 74 78 75
17/02 kl 17 - 73 77 72
17/02 kl 18 - 65 68 62
17/02 kl 19 - 57 60 53
17/02 kl 20 - 50 53 47
17/02 kl 21 - 47 49 45
17/02 kl 22 - 38 38 35
17/02 kl 23 - 35 34 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 67 77 42 21 27
Max. fra modell: 15/02 12 66 78 40 21 21
Max. fra modell: 15/02 00 67 78 43 18 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm