Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 56 71 58 -
17/02 kl 01 57 73 59 -
17/02 kl 02 56 75 61 -
17/02 kl 03 57 74 64 -
17/02 kl 04 59 75 65 -
17/02 kl 05 61 79 66 -
17/02 kl 06 62 79 65 -
17/02 kl 07 64 80 66 -
17/02 kl 08 64 80 70 -
17/02 kl 09 66 85 74 -
17/02 kl 10 66 83 76 -
17/02 kl 11 66 85 77 -
17/02 kl 12 64 81 75 -
17/02 kl 13 65 82 75 -
17/02 kl 14 64 81 70 -
17/02 kl 15 58 77 67 -
17/02 kl 16 55 75 63 -
17/02 kl 17 53 72 59 -
17/02 kl 18 51 69 55 -
17/02 kl 19 47 66 52 -
17/02 kl 20 44 59 49 -
17/02 kl 21 44 57 49 -
17/02 kl 22 40 51 45 -
17/02 kl 23 39 50 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 77 42 16 17
Laveste værets virkning 31 44 15 4 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm