Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -9 42 33 -
18/02 kl 01 -6 39 33 -
18/02 kl 02 -3 36 33 -
18/02 kl 03 -1 34 33 -
18/02 kl 04 4 34 38 -
18/02 kl 05 9 33 42 -
18/02 kl 06 9 33 42 -
18/02 kl 07 5 31 36 -
18/02 kl 08 1 30 31 -
18/02 kl 09 -2 31 29 -
18/02 kl 10 -4 31 27 -
18/02 kl 11 -7 31 24 -
18/02 kl 12 -8 31 23 -
18/02 kl 13 -6 31 25 -
18/02 kl 14 -3 30 27 -
18/02 kl 15 -1 27 26 -
18/02 kl 16 1 28 29 -
18/02 kl 17 7 27 34 -
18/02 kl 18 11 25 36 -
18/02 kl 19 9 24 33 -
18/02 kl 20 5 21 26 -
18/02 kl 21 3 21 24 -
18/02 kl 22 0 18 18 -
18/02 kl 23 -4 15 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 77 42 21 27
Laveste vannstand 26 35 11 -6 -2
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm