Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 29 39 33 -
18/02 kl 01 30 41 33 -
18/02 kl 02 31 43 33 -
18/02 kl 03 32 42 33 -
18/02 kl 04 35 46 38 -
18/02 kl 05 37 50 42 -
18/02 kl 06 36 50 42 -
18/02 kl 07 33 46 36 -
18/02 kl 08 27 43 31 -
18/02 kl 09 25 42 29 -
18/02 kl 10 22 40 27 -
18/02 kl 11 18 37 24 -
18/02 kl 12 16 33 23 -
18/02 kl 13 18 34 25 -
18/02 kl 14 20 37 27 -
18/02 kl 15 20 36 26 -
18/02 kl 16 22 39 29 -
18/02 kl 17 26 43 34 -
18/02 kl 18 29 45 36 -
18/02 kl 19 25 41 33 -
18/02 kl 20 18 35 26 -
18/02 kl 21 16 32 24 -
18/02 kl 22 11 27 18 -
18/02 kl 23 6 21 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 90 50 34 56
Laveste vannstand 20 30 6 -12 -15
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm