Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 33 31 27
18/02 kl 01 - 33 30 28
18/02 kl 02 - 33 31 30
18/02 kl 03 - 33 31 30
18/02 kl 04 - 38 36 36
18/02 kl 05 - 42 40 42
18/02 kl 06 - 42 39 43
18/02 kl 07 - 36 34 39
18/02 kl 08 - 31 28 36
18/02 kl 09 - 29 27 36
18/02 kl 10 - 27 25 35
18/02 kl 11 - 24 24 32
18/02 kl 12 - 23 23 29
18/02 kl 13 - 25 25 30
18/02 kl 14 - 27 27 32
18/02 kl 15 - 26 26 31
18/02 kl 16 - 29 29 33
18/02 kl 17 - 34 34 38
18/02 kl 18 - 36 35 39
18/02 kl 19 - 33 30 35
18/02 kl 20 - 26 24 26
18/02 kl 21 - 24 22 26
18/02 kl 22 - 18 16 19
18/02 kl 23 - 11 10 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 67 77 42 21 27
Max. fra modell: 15/02 12 66 78 40 21 21
Max. fra modell: 15/02 00 67 78 43 18 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm