Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 38 48 42 -
18/02 kl 01 36 47 39 -
18/02 kl 02 34 46 36 -
18/02 kl 03 33 43 34 -
18/02 kl 04 31 42 34 -
18/02 kl 05 28 41 33 -
18/02 kl 06 27 41 33 -
18/02 kl 07 28 41 31 -
18/02 kl 08 26 42 30 -
18/02 kl 09 27 44 31 -
18/02 kl 10 26 44 31 -
18/02 kl 11 25 44 31 -
18/02 kl 12 24 41 31 -
18/02 kl 13 24 40 31 -
18/02 kl 14 23 40 30 -
18/02 kl 15 21 37 27 -
18/02 kl 16 21 38 28 -
18/02 kl 17 19 36 27 -
18/02 kl 18 18 34 25 -
18/02 kl 19 16 32 24 -
18/02 kl 20 13 30 21 -
18/02 kl 21 13 29 21 -
18/02 kl 22 11 27 18 -
18/02 kl 23 10 25 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 77 42 16 17
Laveste værets virkning 31 44 15 4 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm