Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 1 17 8 -
19/02 kl 01 -3 14 5 -
19/02 kl 02 -3 14 6 -
19/02 kl 03 0 16 7 -
19/02 kl 04 1 17 7 -
19/02 kl 05 4 20 11 -
19/02 kl 06 9 24 16 -
19/02 kl 07 9 25 17 -
19/02 kl 08 6 24 12 -
19/02 kl 09 5 21 9 -
19/02 kl 10 1 18 5 -
19/02 kl 11 -4 13 2 -
19/02 kl 12 -8 10 -1 -
19/02 kl 13 -12 8 -6 -
19/02 kl 14 -10 9 -4 -
19/02 kl 15 -6 13 1 -
19/02 kl 16 -5 16 3 -
19/02 kl 17 -3 20 8 -
19/02 kl 18 3 27 12 -
19/02 kl 19 9 34 21 -
19/02 kl 20 10 34 21 -
19/02 kl 21 9 33 20 -
19/02 kl 22 7 33 20 -
19/02 kl 23 4 29 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 90 50 34 56
Laveste vannstand 20 30 6 -12 -15
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm