Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 8 6 8
19/02 kl 01 - 5 4 4
19/02 kl 02 - 6 6 4
19/02 kl 03 - 7 8 4
19/02 kl 04 - 7 10 6
19/02 kl 05 - 11 13 9
19/02 kl 06 - 16 19 17
19/02 kl 07 - 17 21 18
19/02 kl 08 - 12 17 14
19/02 kl 09 - 9 13 13
19/02 kl 10 - 5 9 9
19/02 kl 11 - 2 5 6
19/02 kl 12 - -1 1 3
19/02 kl 13 - -6 -4 -2
19/02 kl 14 - -4 -2 0
19/02 kl 15 - 1 3 2
19/02 kl 16 - 3 6 4
19/02 kl 17 - 8 9 6
19/02 kl 18 - 12 13 10
19/02 kl 19 - 21 18 17
19/02 kl 20 - 21 19 17
19/02 kl 21 - 20 17 14
19/02 kl 22 - 20 16 12
19/02 kl 23 - 17 14 8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 67 77 42 21 27
Max. fra modell: 15/02 12 66 78 40 21 21
Max. fra modell: 15/02 00 67 78 43 18 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm