Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 -2 16 14 -
20/02 kl 01 -9 17 8 -
20/02 kl 02 -12 15 3 -
20/02 kl 03 -9 16 7 -
20/02 kl 04 -5 16 11 -
20/02 kl 05 -3 15 12 -
20/02 kl 06 2 15 17 -
20/02 kl 07 9 13 22 -
20/02 kl 08 13 13 26 -
20/02 kl 09 11 13 24 -
20/02 kl 10 7 12 19 -
20/02 kl 11 3 12 15 -
20/02 kl 12 -1 10 9 -
20/02 kl 13 -8 12 4 -
20/02 kl 14 -14 12 -2 -
20/02 kl 15 -14 15 1 -
20/02 kl 16 -10 15 5 -
20/02 kl 17 -7 14 7 -
20/02 kl 18 -5 16 11 -
20/02 kl 19 4 15 19 -
20/02 kl 20 12 14 26 -
20/02 kl 21 13 14 27 -
20/02 kl 22 10 15 25 -
20/02 kl 23 7 17 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 77 42 21 27
Laveste vannstand 26 35 11 -6 -2
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm