Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 1 25 14 -
20/02 kl 01 -4 19 8 -
20/02 kl 02 -7 16 3 -
20/02 kl 03 -4 19 7 -
20/02 kl 04 -2 21 11 -
20/02 kl 05 1 22 12 -
20/02 kl 06 6 26 17 -
20/02 kl 07 12 34 22 -
20/02 kl 08 15 37 26 -
20/02 kl 09 12 34 24 -
20/02 kl 10 7 31 19 -
20/02 kl 11 3 28 15 -
20/02 kl 12 -1 27 9 -
20/02 kl 13 -9 17 4 -
20/02 kl 14 -15 11 -2 -
20/02 kl 15 -14 11 1 -
20/02 kl 16 -10 20 5 -
20/02 kl 17 -6 30 7 -
20/02 kl 18 -5 33 11 -
20/02 kl 19 2 42 19 -
20/02 kl 20 10 53 26 -
20/02 kl 21 13 56 27 -
20/02 kl 22 11 54 25 -
20/02 kl 23 6 51 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 90 50 34 56
Laveste vannstand 20 30 6 -12 -15
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm