Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 14 10 4
20/02 kl 01 - 8 4 -1
20/02 kl 02 - 3 -1 -
20/02 kl 03 - 7 2 -
20/02 kl 04 - 11 7 -
20/02 kl 05 - 12 7 -
20/02 kl 06 - 17 11 -
20/02 kl 07 - 22 17 -
20/02 kl 08 - 26 21 -
20/02 kl 09 - 24 18 -
20/02 kl 10 - 19 14 -
20/02 kl 11 - 15 9 -
20/02 kl 12 - 9 5 -
20/02 kl 13 - 4 0 -
20/02 kl 14 - -2 - -
20/02 kl 15 - 1 - -
20/02 kl 16 - 5 - -
20/02 kl 17 - 7 - -
20/02 kl 18 - 11 - -
20/02 kl 19 - 19 - -
20/02 kl 20 - 26 - -
20/02 kl 21 - 27 - -
20/02 kl 22 - 25 - -
20/02 kl 23 - 24 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 67 77 42 21 27
Max. fra modell: 15/02 12 66 78 40 21 21
Max. fra modell: 15/02 00 67 78 43 18 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm