Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 3 27 16 -
20/02 kl 01 5 28 17 -
20/02 kl 02 5 28 15 -
20/02 kl 03 5 28 16 -
20/02 kl 04 3 26 16 -
20/02 kl 05 4 25 15 -
20/02 kl 06 4 24 15 -
20/02 kl 07 3 25 13 -
20/02 kl 08 2 24 13 -
20/02 kl 09 1 23 13 -
20/02 kl 10 0 24 12 -
20/02 kl 11 0 25 12 -
20/02 kl 12 0 28 10 -
20/02 kl 13 -1 25 12 -
20/02 kl 14 -1 25 12 -
20/02 kl 15 0 25 15 -
20/02 kl 16 0 30 15 -
20/02 kl 17 1 37 14 -
20/02 kl 18 0 38 16 -
20/02 kl 19 -2 38 15 -
20/02 kl 20 -2 41 14 -
20/02 kl 21 0 43 14 -
20/02 kl 22 1 44 15 -
20/02 kl 23 -1 44 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 77 42 16 17
Laveste værets virkning 31 44 15 4 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm