Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 63 54 117 118
16/02 kl 02 71 47 118 119
16/02 kl 03 80 43 123 117
16/02 kl 04 80 38 118 102
16/02 kl 05 72 38 110 99
16/02 kl 06 66 35 101 99
16/02 kl 07 61 37 98 109
16/02 kl 08 55 37 92 97
16/02 kl 09 51 40 91 100
16/02 kl 10 53 42 95 103
16/02 kl 11 60 38 98 91
16/02 kl 12 66 37 103 88
16/02 kl 13 68 31 99 102
16/02 kl 14 72 41 113 116
16/02 kl 15 80 42 122 -
16/02 kl 16 84 48 132 -
16/02 kl 17 79 48 127 -
16/02 kl 18 71 46 117 -
16/02 kl 19 67 46 113 -
16/02 kl 20 61 43 104 -
16/02 kl 21 55 48 103 -
16/02 kl 22 52 51 103 -
16/02 kl 23 54 55 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 142 107 86 92
Laveste vannstand 91 100 76 59 63
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm