Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 117 116 122
17/02 kl 01 - 120 121 126
17/02 kl 02 - 125 126 130
17/02 kl 03 - 134 134 137
17/02 kl 04 - 142 142 143
17/02 kl 05 - 142 140 142
17/02 kl 06 - 135 135 137
17/02 kl 07 - 131 132 136
17/02 kl 08 - 131 132 136
17/02 kl 09 - 131 133 134
17/02 kl 10 - 131 133 131
17/02 kl 11 - 133 135 128
17/02 kl 12 - 136 139 132
17/02 kl 13 - 140 142 135
17/02 kl 14 - 137 141 137
17/02 kl 15 - 137 140 137
17/02 kl 16 - 139 143 140
17/02 kl 17 - 138 142 137
17/02 kl 18 - 130 133 127
17/02 kl 19 - 122 125 118
17/02 kl 20 - 115 118 112
17/02 kl 21 - 112 114 110
17/02 kl 22 - 103 103 100
17/02 kl 23 - 100 99 96

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 132 142 107 86 92
Max. fra modell: 15/02 12 131 143 105 86 86
Max. fra modell: 15/02 00 132 143 108 83 69
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm