Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 56 42 98 -
18/02 kl 01 59 39 98 -
18/02 kl 02 62 36 98 -
18/02 kl 03 64 34 98 -
18/02 kl 04 69 34 103 -
18/02 kl 05 74 33 107 -
18/02 kl 06 74 33 107 -
18/02 kl 07 70 31 101 -
18/02 kl 08 66 30 96 -
18/02 kl 09 63 31 94 -
18/02 kl 10 61 31 92 -
18/02 kl 11 58 31 89 -
18/02 kl 12 57 31 88 -
18/02 kl 13 59 31 90 -
18/02 kl 14 62 30 92 -
18/02 kl 15 64 27 91 -
18/02 kl 16 66 28 94 -
18/02 kl 17 72 27 99 -
18/02 kl 18 76 25 101 -
18/02 kl 19 74 24 98 -
18/02 kl 20 70 21 91 -
18/02 kl 21 68 21 89 -
18/02 kl 22 65 18 83 -
18/02 kl 23 61 15 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 142 107 86 92
Laveste vannstand 91 100 76 59 63
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm