Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 94 104 98 -
18/02 kl 01 95 106 98 -
18/02 kl 02 96 108 98 -
18/02 kl 03 97 107 98 -
18/02 kl 04 100 111 103 -
18/02 kl 05 102 115 107 -
18/02 kl 06 101 115 107 -
18/02 kl 07 98 111 101 -
18/02 kl 08 92 108 96 -
18/02 kl 09 90 107 94 -
18/02 kl 10 87 105 92 -
18/02 kl 11 83 102 89 -
18/02 kl 12 81 98 88 -
18/02 kl 13 83 99 90 -
18/02 kl 14 85 102 92 -
18/02 kl 15 85 101 91 -
18/02 kl 16 87 104 94 -
18/02 kl 17 91 108 99 -
18/02 kl 18 94 110 101 -
18/02 kl 19 90 106 98 -
18/02 kl 20 83 100 91 -
18/02 kl 21 81 97 89 -
18/02 kl 22 76 92 83 -
18/02 kl 23 71 86 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 155 115 99 121
Laveste vannstand 85 95 71 53 50
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm