Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 57 16 73 -
19/02 kl 01 56 14 70 -
19/02 kl 02 58 13 71 -
19/02 kl 03 61 11 72 -
19/02 kl 04 63 9 72 -
19/02 kl 05 67 9 76 -
19/02 kl 06 73 8 81 -
19/02 kl 07 75 7 82 -
19/02 kl 08 72 5 77 -
19/02 kl 09 69 5 74 -
19/02 kl 10 66 4 70 -
19/02 kl 11 63 4 67 -
19/02 kl 12 59 5 64 -
19/02 kl 13 55 4 59 -
19/02 kl 14 55 6 61 -
19/02 kl 15 59 7 66 -
19/02 kl 16 61 7 68 -
19/02 kl 17 63 10 73 -
19/02 kl 18 69 8 77 -
19/02 kl 19 75 11 86 -
19/02 kl 20 75 11 86 -
19/02 kl 21 73 12 85 -
19/02 kl 22 70 15 85 -
19/02 kl 23 67 15 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 142 107 86 92
Laveste vannstand 91 100 76 59 63
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm