Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 66 82 73 -
19/02 kl 01 62 79 70 -
19/02 kl 02 62 79 71 -
19/02 kl 03 65 81 72 -
19/02 kl 04 66 82 72 -
19/02 kl 05 69 85 76 -
19/02 kl 06 74 89 81 -
19/02 kl 07 74 90 82 -
19/02 kl 08 71 89 77 -
19/02 kl 09 70 86 74 -
19/02 kl 10 66 83 70 -
19/02 kl 11 61 78 67 -
19/02 kl 12 57 75 64 -
19/02 kl 13 53 73 59 -
19/02 kl 14 55 74 61 -
19/02 kl 15 59 78 66 -
19/02 kl 16 60 81 68 -
19/02 kl 17 62 85 73 -
19/02 kl 18 68 92 77 -
19/02 kl 19 74 99 86 -
19/02 kl 20 75 99 86 -
19/02 kl 21 74 98 85 -
19/02 kl 22 72 98 85 -
19/02 kl 23 69 94 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 155 115 99 121
Laveste vannstand 85 95 71 53 50
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm