Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 63 16 79 -
20/02 kl 01 56 17 73 -
20/02 kl 02 53 15 68 -
20/02 kl 03 56 16 72 -
20/02 kl 04 60 16 76 -
20/02 kl 05 62 15 77 -
20/02 kl 06 67 15 82 -
20/02 kl 07 74 13 87 -
20/02 kl 08 78 13 91 -
20/02 kl 09 76 13 89 -
20/02 kl 10 72 12 84 -
20/02 kl 11 68 12 80 -
20/02 kl 12 64 10 74 -
20/02 kl 13 57 12 69 -
20/02 kl 14 51 12 63 -
20/02 kl 15 51 15 66 -
20/02 kl 16 55 15 70 -
20/02 kl 17 58 14 72 -
20/02 kl 18 60 16 76 -
20/02 kl 19 69 15 84 -
20/02 kl 20 77 14 91 -
20/02 kl 21 78 14 92 -
20/02 kl 22 75 15 90 -
20/02 kl 23 72 17 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 142 107 86 92
Laveste vannstand 91 100 76 59 63
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm