Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 66 90 79 -
20/02 kl 01 61 84 73 -
20/02 kl 02 58 81 68 -
20/02 kl 03 61 84 72 -
20/02 kl 04 63 86 76 -
20/02 kl 05 66 87 77 -
20/02 kl 06 71 91 82 -
20/02 kl 07 77 99 87 -
20/02 kl 08 80 102 91 -
20/02 kl 09 77 99 89 -
20/02 kl 10 72 96 84 -
20/02 kl 11 68 93 80 -
20/02 kl 12 64 92 74 -
20/02 kl 13 56 82 69 -
20/02 kl 14 50 76 63 -
20/02 kl 15 51 76 66 -
20/02 kl 16 55 85 70 -
20/02 kl 17 59 95 72 -
20/02 kl 18 60 98 76 -
20/02 kl 19 67 107 84 -
20/02 kl 20 75 118 91 -
20/02 kl 21 78 121 92 -
20/02 kl 22 76 119 90 -
20/02 kl 23 71 116 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 155 115 99 121
Laveste vannstand 85 95 71 53 50
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm