Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -50 38 -12 -
17/02 kl 01 -70 40 -30 -
17/02 kl 02 -71 41 -30 -
17/02 kl 03 -54 29 -25 -
17/02 kl 04 -26 44 18 -
17/02 kl 05 6 41 47 -
17/02 kl 06 37 41 78 -
17/02 kl 07 60 44 104 -
17/02 kl 08 66 39 105 -
17/02 kl 09 56 45 101 -
17/02 kl 10 33 46 79 -
17/02 kl 11 6 47 53 -
17/02 kl 12 -23 40 17 -
17/02 kl 13 -48 41 -7 -
17/02 kl 14 -58 49 -9 -
17/02 kl 15 -51 49 -2 -
17/02 kl 16 -31 43 12 -
17/02 kl 17 -3 38 35 -
17/02 kl 18 26 53 79 -
17/02 kl 19 51 55 106 -
17/02 kl 20 65 37 102 -
17/02 kl 21 63 40 103 -
17/02 kl 22 46 49 95 -
17/02 kl 23 21 52 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 106 95 85 86
Laveste vannstand -84 -30 -25 -56 -75
Avvik gult nivå -70 -68 -79 -89 -88
Avvik orange nivå -86 -84 -95 -105 -104
Avvik rødt nivå -99 -97 -108 -118 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm