Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -16 0 -12 -
17/02 kl 01 -36 -18 -30 -
17/02 kl 02 -35 -16 -30 -
17/02 kl 03 -28 -10 -25 -
17/02 kl 04 11 28 18 -
17/02 kl 05 39 55 47 -
17/02 kl 06 68 92 78 -
17/02 kl 07 97 115 104 -
17/02 kl 08 105 129 105 -
17/02 kl 09 92 111 101 -
17/02 kl 10 63 87 79 -
17/02 kl 11 42 59 53 -
17/02 kl 12 17 41 17 -
17/02 kl 13 -13 10 -7 -
17/02 kl 14 -23 2 -9 -
17/02 kl 15 -9 7 -2 -
17/02 kl 16 11 34 12 -
17/02 kl 17 29 50 35 -
17/02 kl 18 68 86 79 -
17/02 kl 19 93 112 106 -
17/02 kl 20 101 124 102 -
17/02 kl 21 97 116 103 -
17/02 kl 22 83 97 95 -
17/02 kl 23 67 85 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 129 105 92 98
Laveste vannstand -84 -36 -31 -64 -83
Avvik gult nivå -58 -45 -69 -82 -76
Avvik orange nivå -74 -61 -85 -98 -92
Avvik rødt nivå -87 -74 -98 -111 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm