Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 34 50 38 -
17/02 kl 01 34 52 40 -
17/02 kl 02 36 55 41 -
17/02 kl 03 26 44 29 -
17/02 kl 04 37 54 44 -
17/02 kl 05 33 49 41 -
17/02 kl 06 31 55 41 -
17/02 kl 07 37 55 44 -
17/02 kl 08 39 63 39 -
17/02 kl 09 36 55 45 -
17/02 kl 10 30 54 46 -
17/02 kl 11 36 53 47 -
17/02 kl 12 40 64 40 -
17/02 kl 13 35 58 41 -
17/02 kl 14 35 60 49 -
17/02 kl 15 42 58 49 -
17/02 kl 16 42 65 43 -
17/02 kl 17 32 53 38 -
17/02 kl 18 42 60 53 -
17/02 kl 19 42 61 55 -
17/02 kl 20 36 59 37 -
17/02 kl 21 34 53 40 -
17/02 kl 22 37 51 49 -
17/02 kl 23 46 64 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 55 47 28 21
Laveste værets virkning -3 29 18 -1 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm