Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 75 4 79 75
16/02 kl 02 97 -3 94 99
16/02 kl 03 132 0 132 136
16/02 kl 04 172 19 191 176
16/02 kl 05 209 11 220 215
16/02 kl 06 235 5 240 246
16/02 kl 07 241 17 258 252
16/02 kl 08 225 24 249 236
16/02 kl 09 197 13 210 210
16/02 kl 10 163 19 182 175
16/02 kl 11 129 25 154 142
16/02 kl 12 102 18 120 119
16/02 kl 13 93 29 122 112
16/02 kl 14 106 23 129 128
16/02 kl 15 134 31 165 -
16/02 kl 16 169 16 185 -
16/02 kl 17 204 25 229 -
16/02 kl 18 232 30 262 -
16/02 kl 19 245 22 267 -
16/02 kl 20 237 25 262 -
16/02 kl 21 213 39 252 -
16/02 kl 22 181 40 221 -
16/02 kl 23 146 32 178 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 269 258 248 249
Laveste vannstand 79 133 138 107 88
Avvik gult nivå -70 -68 -79 -89 -88
Avvik orange nivå -86 -84 -95 -105 -104
Avvik rødt nivå -99 -97 -108 -118 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm