Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 79 79 79 75
16/02 kl 02 94 95 94 99
16/02 kl 03 132 133 132 136
16/02 kl 04 188 192 191 176
16/02 kl 05 218 226 220 215
16/02 kl 06 237 246 240 246
16/02 kl 07 252 263 258 252
16/02 kl 08 244 252 249 236
16/02 kl 09 200 210 210 210
16/02 kl 10 175 186 182 175
16/02 kl 11 148 163 154 142
16/02 kl 12 119 134 120 119
16/02 kl 13 109 125 122 112
16/02 kl 14 118 136 129 128
16/02 kl 15 163 177 165 -
16/02 kl 16 173 187 185 -
16/02 kl 17 222 235 229 -
16/02 kl 18 253 266 262 -
16/02 kl 19 263 279 267 -
16/02 kl 20 252 265 262 -
16/02 kl 21 249 257 252 -
16/02 kl 22 209 225 221 -
16/02 kl 23 165 183 178 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 268 255 261
Laveste vannstand 79 127 132 99 80
Avvik gult nivå -58 -45 -69 -82 -76
Avvik orange nivå -74 -61 -85 -98 -92
Avvik rødt nivå -87 -74 -98 -111 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm