Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 4 4 4 0
16/02 kl 02 -3 -2 -3 2
16/02 kl 03 0 1 0 4
16/02 kl 04 16 20 19 4
16/02 kl 05 9 17 11 6
16/02 kl 06 2 11 5 11
16/02 kl 07 11 22 17 11
16/02 kl 08 19 27 24 11
16/02 kl 09 3 13 13 13
16/02 kl 10 12 23 19 12
16/02 kl 11 19 34 25 13
16/02 kl 12 17 32 18 17
16/02 kl 13 16 32 29 19
16/02 kl 14 12 30 23 22
16/02 kl 15 29 43 31 -
16/02 kl 16 4 18 16 -
16/02 kl 17 18 31 25 -
16/02 kl 18 21 34 30 -
16/02 kl 19 18 34 22 -
16/02 kl 20 15 28 25 -
16/02 kl 21 36 44 39 -
16/02 kl 22 28 44 40 -
16/02 kl 23 19 37 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 55 47 28 21
Laveste værets virkning -3 29 18 -1 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm