Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 147 163 151 -
17/02 kl 01 127 145 133 -
17/02 kl 02 128 147 133 -
17/02 kl 03 135 153 138 -
17/02 kl 04 174 191 181 -
17/02 kl 05 202 218 210 -
17/02 kl 06 231 255 241 -
17/02 kl 07 260 278 267 -
17/02 kl 08 268 292 268 -
17/02 kl 09 255 274 264 -
17/02 kl 10 226 250 242 -
17/02 kl 11 205 222 216 -
17/02 kl 12 180 204 180 -
17/02 kl 13 150 173 156 -
17/02 kl 14 140 165 154 -
17/02 kl 15 154 170 161 -
17/02 kl 16 174 197 175 -
17/02 kl 17 192 213 198 -
17/02 kl 18 231 249 242 -
17/02 kl 19 256 275 269 -
17/02 kl 20 264 287 265 -
17/02 kl 21 260 279 266 -
17/02 kl 22 246 260 258 -
17/02 kl 23 230 248 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 268 255 261
Laveste vannstand 79 127 132 99 80
Avvik gult nivå -58 -45 -69 -82 -76
Avvik orange nivå -74 -61 -85 -98 -92
Avvik rødt nivå -87 -74 -98 -111 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm