Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 151 149 150
17/02 kl 01 - 133 134 135
17/02 kl 02 - 133 139 136
17/02 kl 03 - 138 137 136
17/02 kl 04 - 181 180 181
17/02 kl 05 - 210 213 213
17/02 kl 06 - 241 244 241
17/02 kl 07 - 267 262 264
17/02 kl 08 - 268 270 273
17/02 kl 09 - 264 270 265
17/02 kl 10 - 242 242 238
17/02 kl 11 - 216 211 214
17/02 kl 12 - 180 186 187
17/02 kl 13 - 156 168 157
17/02 kl 14 - 154 152 154
17/02 kl 15 - 161 160 164
17/02 kl 16 - 175 183 183
17/02 kl 17 - 198 210 198
17/02 kl 18 - 242 244 244
17/02 kl 19 - 269 266 272
17/02 kl 20 - 265 273 274
17/02 kl 21 - 266 274 269
17/02 kl 22 - 258 263 259
17/02 kl 23 - 236 238 235

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 267 269 258 248 249
Max. fra modell: 15/02 12 268 274 267 248 244
Max. fra modell: 15/02 00 275 274 264 250 225
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm