Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 179 200 183 -
18/02 kl 01 156 174 169 -
18/02 kl 02 139 153 154 -
18/02 kl 03 134 156 139 -
18/02 kl 04 133 154 140 -
18/02 kl 05 163 183 171 -
18/02 kl 06 192 209 207 -
18/02 kl 07 213 232 215 -
18/02 kl 08 240 256 243 -
18/02 kl 09 251 268 258 -
18/02 kl 10 239 254 255 -
18/02 kl 11 228 242 227 -
18/02 kl 12 205 224 207 -
18/02 kl 13 171 188 182 -
18/02 kl 14 143 161 155 -
18/02 kl 15 137 151 140 -
18/02 kl 16 132 155 138 -
18/02 kl 17 139 158 147 -
18/02 kl 18 168 185 179 -
18/02 kl 19 195 217 204 -
18/02 kl 20 221 238 223 -
18/02 kl 21 229 248 237 -
18/02 kl 22 238 257 253 -
18/02 kl 23 229 245 239 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 268 255 261
Laveste vannstand 79 127 132 99 80
Avvik gult nivå -58 -45 -69 -82 -76
Avvik orange nivå -74 -61 -85 -98 -92
Avvik rødt nivå -87 -74 -98 -111 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm