Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 23 44 27 -
18/02 kl 01 29 47 42 -
18/02 kl 02 32 46 47 -
18/02 kl 03 32 54 37 -
18/02 kl 04 20 41 27 -
18/02 kl 05 27 47 35 -
18/02 kl 06 28 45 43 -
18/02 kl 07 21 40 23 -
18/02 kl 08 25 41 28 -
18/02 kl 09 26 43 33 -
18/02 kl 10 19 34 35 -
18/02 kl 11 26 40 25 -
18/02 kl 12 26 45 28 -
18/02 kl 13 20 37 31 -
18/02 kl 14 19 37 31 -
18/02 kl 15 28 42 31 -
18/02 kl 16 23 46 29 -
18/02 kl 17 16 35 24 -
18/02 kl 18 21 38 32 -
18/02 kl 19 20 42 29 -
18/02 kl 20 20 37 22 -
18/02 kl 21 10 29 18 -
18/02 kl 22 15 34 30 -
18/02 kl 23 17 33 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 55 47 28 21
Laveste værets virkning -3 29 18 -1 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm