Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 207 226 209 -
19/02 kl 01 172 190 185 -
19/02 kl 02 155 171 165 -
19/02 kl 03 131 142 142 -
19/02 kl 04 113 126 119 -
19/02 kl 05 118 132 129 -
19/02 kl 06 147 162 157 -
19/02 kl 07 175 188 181 -
19/02 kl 08 193 205 200 -
19/02 kl 09 220 235 232 -
19/02 kl 10 237 250 248 -
19/02 kl 11 240 255 244 -
19/02 kl 12 213 229 219 -
19/02 kl 13 190 204 202 -
19/02 kl 14 165 179 169 -
19/02 kl 15 130 145 133 -
19/02 kl 16 103 118 111 -
19/02 kl 17 99 116 107 -
19/02 kl 18 109 124 114 -
19/02 kl 19 135 150 137 -
19/02 kl 20 165 183 171 -
19/02 kl 21 193 210 197 -
19/02 kl 22 215 228 218 -
19/02 kl 23 227 245 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 268 255 261
Laveste vannstand 79 127 132 99 80
Avvik gult nivå -58 -45 -69 -82 -76
Avvik orange nivå -74 -61 -85 -98 -92
Avvik rødt nivå -87 -74 -98 -111 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm