Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 16 35 18 -
19/02 kl 01 7 25 20 -
19/02 kl 02 18 34 28 -
19/02 kl 03 17 28 28 -
19/02 kl 04 9 22 15 -
19/02 kl 05 7 21 18 -
19/02 kl 06 17 32 27 -
19/02 kl 07 17 30 23 -
19/02 kl 08 6 18 13 -
19/02 kl 09 6 21 18 -
19/02 kl 10 8 21 19 -
19/02 kl 11 13 28 17 -
19/02 kl 12 1 17 7 -
19/02 kl 13 2 16 14 -
19/02 kl 14 8 22 12 -
19/02 kl 15 4 19 7 -
19/02 kl 16 -1 14 7 -
19/02 kl 17 0 17 8 -
19/02 kl 18 -2 13 3 -
19/02 kl 19 0 15 2 -
19/02 kl 20 0 18 6 -
19/02 kl 21 -2 15 2 -
19/02 kl 22 -4 9 -1 -
19/02 kl 23 0 18 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 55 47 28 21
Laveste værets virkning -3 29 18 -1 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm