Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 218 8 226 -
20/02 kl 01 198 -3 195 -
20/02 kl 02 171 0 171 -
20/02 kl 03 139 9 148 -
20/02 kl 04 112 9 121 -
20/02 kl 05 98 0 98 -
20/02 kl 06 104 2 106 -
20/02 kl 07 125 11 136 -
20/02 kl 08 156 6 162 -
20/02 kl 09 190 1 191 -
20/02 kl 10 221 2 223 -
20/02 kl 11 240 9 249 -
20/02 kl 12 238 10 248 -
20/02 kl 13 220 -8 212 -
20/02 kl 14 192 5 197 -
20/02 kl 15 156 10 166 -
20/02 kl 16 119 8 127 -
20/02 kl 17 93 -1 92 -
20/02 kl 18 86 2 88 -
20/02 kl 19 101 21 122 -
20/02 kl 20 129 6 135 -
20/02 kl 21 163 9 172 -
20/02 kl 22 199 13 212 -
20/02 kl 23 227 21 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 269 258 248 249
Laveste vannstand 79 133 138 107 88
Avvik gult nivå -70 -68 -79 -89 -88
Avvik orange nivå -86 -84 -95 -105 -104
Avvik rødt nivå -99 -97 -108 -118 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm