Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 219 235 226 -
20/02 kl 01 190 210 195 -
20/02 kl 02 168 187 171 -
20/02 kl 03 141 160 148 -
20/02 kl 04 112 134 121 -
20/02 kl 05 93 112 98 -
20/02 kl 06 100 118 106 -
20/02 kl 07 125 140 136 -
20/02 kl 08 155 175 162 -
20/02 kl 09 182 205 191 -
20/02 kl 10 219 236 223 -
20/02 kl 11 237 259 249 -
20/02 kl 12 235 259 248 -
20/02 kl 13 212 236 212 -
20/02 kl 14 188 211 197 -
20/02 kl 15 149 174 166 -
20/02 kl 16 110 140 127 -
20/02 kl 17 84 119 92 -
20/02 kl 18 80 112 88 -
20/02 kl 19 98 130 122 -
20/02 kl 20 116 153 135 -
20/02 kl 21 151 188 172 -
20/02 kl 22 193 229 212 -
20/02 kl 23 224 261 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 268 255 261
Laveste vannstand 79 127 132 99 80
Avvik gult nivå -58 -45 -69 -82 -76
Avvik orange nivå -74 -61 -85 -98 -92
Avvik rødt nivå -87 -74 -98 -111 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm