Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 1 17 8 -
20/02 kl 01 -8 12 -3 -
20/02 kl 02 -3 16 0 -
20/02 kl 03 2 21 9 -
20/02 kl 04 0 22 9 -
20/02 kl 05 -5 14 0 -
20/02 kl 06 -4 14 2 -
20/02 kl 07 0 15 11 -
20/02 kl 08 -1 19 6 -
20/02 kl 09 -8 15 1 -
20/02 kl 10 -2 15 2 -
20/02 kl 11 -3 19 9 -
20/02 kl 12 -3 21 10 -
20/02 kl 13 -8 16 -8 -
20/02 kl 14 -4 19 5 -
20/02 kl 15 -7 18 10 -
20/02 kl 16 -9 21 8 -
20/02 kl 17 -9 26 -1 -
20/02 kl 18 -6 26 2 -
20/02 kl 19 -3 29 21 -
20/02 kl 20 -13 24 6 -
20/02 kl 21 -12 25 9 -
20/02 kl 22 -6 30 13 -
20/02 kl 23 -3 34 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 55 47 28 21
Laveste værets virkning -3 29 18 -1 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm