Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - -12 -13 -20
17/02 kl 01 - -7 -5 -13
17/02 kl 02 - 18 22 18
17/02 kl 03 - 60 60 60
17/02 kl 04 - 98 98 100
17/02 kl 05 - 128 126 123
17/02 kl 06 - 137 136 130
17/02 kl 07 - 120 122 117
17/02 kl 08 - 96 95 94
17/02 kl 09 - 63 64 67
17/02 kl 10 - 40 37 41
17/02 kl 11 - 20 19 18
17/02 kl 12 - 4 7 5
17/02 kl 13 - 9 9 8
17/02 kl 14 - 18 23 22
17/02 kl 15 - 48 49 53
17/02 kl 16 - 87 86 85
17/02 kl 17 - 115 116 114
17/02 kl 18 - 146 145 140
17/02 kl 19 - 136 141 132
17/02 kl 20 - 120 123 121
17/02 kl 21 - 94 95 87
17/02 kl 22 - 50 52 48
17/02 kl 23 - 39 37 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 147 146 126 100 117
Max. fra modell: 15/02 12 144 145 122 96 98
Max. fra modell: 15/02 00 144 140 116 86 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm