Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -47 55 8 -
18/02 kl 01 -59 63 4 -
18/02 kl 02 -58 68 10 -
18/02 kl 03 -40 50 10 -
18/02 kl 04 -8 59 51 -
18/02 kl 05 28 45 73 -
18/02 kl 06 55 46 101 -
18/02 kl 07 66 60 126 -
18/02 kl 08 60 44 104 -
18/02 kl 09 41 54 95 -
18/02 kl 10 16 39 55 -
18/02 kl 11 -9 34 25 -
18/02 kl 12 -32 48 16 -
18/02 kl 13 -53 35 -18 -
18/02 kl 14 -63 49 -14 -
18/02 kl 15 -57 39 -18 -
18/02 kl 16 -33 31 -2 -
18/02 kl 17 1 42 43 -
18/02 kl 18 34 30 64 -
18/02 kl 19 57 43 100 -
18/02 kl 20 64 39 103 -
18/02 kl 21 54 31 85 -
18/02 kl 22 33 39 72 -
18/02 kl 23 8 27 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 146 126 100 117
Laveste vannstand -35 -12 -18 -67 -60
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm