Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 3 22 8 -
18/02 kl 01 -8 17 4 -
18/02 kl 02 -1 22 10 -
18/02 kl 03 6 25 10 -
18/02 kl 04 49 73 51 -
18/02 kl 05 70 89 73 -
18/02 kl 06 96 117 101 -
18/02 kl 07 112 133 126 -
18/02 kl 08 94 109 104 -
18/02 kl 09 86 106 95 -
18/02 kl 10 50 68 55 -
18/02 kl 11 22 45 25 -
18/02 kl 12 4 22 16 -
18/02 kl 13 -28 -11 -18 -
18/02 kl 14 -28 -9 -14 -
18/02 kl 15 -27 -9 -18 -
18/02 kl 16 -8 17 -2 -
18/02 kl 17 33 50 43 -
18/02 kl 18 53 71 64 -
18/02 kl 19 83 101 100 -
18/02 kl 20 89 108 103 -
18/02 kl 21 78 100 85 -
18/02 kl 22 60 83 72 -
18/02 kl 23 24 47 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 157 133 107 134
Laveste vannstand -35 -18 -28 -68 -79
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm