Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 8 10 1
18/02 kl 01 - 4 1 0
18/02 kl 02 - 10 7 0
18/02 kl 03 - 10 6 5
18/02 kl 04 - 51 45 42
18/02 kl 05 - 73 71 64
18/02 kl 06 - 101 96 97
18/02 kl 07 - 126 122 116
18/02 kl 08 - 104 98 99
18/02 kl 09 - 95 89 89
18/02 kl 10 - 55 53 48
18/02 kl 11 - 25 25 26
18/02 kl 12 - 16 17 12
18/02 kl 13 - -18 -19 -16
18/02 kl 14 - -14 -17 -15
18/02 kl 15 - -18 -18 -21
18/02 kl 16 - -2 -1 0
18/02 kl 17 - 43 46 41
18/02 kl 18 - 64 67 68
18/02 kl 19 - 100 100 102
18/02 kl 20 - 103 102 101
18/02 kl 21 - 85 86 89
18/02 kl 22 - 72 74 69
18/02 kl 23 - 35 38 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 147 146 126 100 117
Max. fra modell: 15/02 12 144 145 122 96 98
Max. fra modell: 15/02 00 144 140 116 86 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm