Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -18 40 22 -
19/02 kl 01 -42 38 -4 -
19/02 kl 02 -58 31 -27 -
19/02 kl 03 -60 37 -23 -
19/02 kl 04 -44 22 -22 -
19/02 kl 05 -14 33 19 -
19/02 kl 06 21 33 54 -
19/02 kl 07 51 26 77 -
19/02 kl 08 69 31 100 -
19/02 kl 09 70 15 85 -
19/02 kl 10 54 18 72 -
19/02 kl 11 29 21 50 -
19/02 kl 12 -2 14 12 -
19/02 kl 13 -33 20 -13 -
19/02 kl 14 -59 7 -52 -
19/02 kl 15 -73 6 -67 -
19/02 kl 16 -69 8 -61 -
19/02 kl 17 -46 3 -43 -
19/02 kl 18 -11 10 -1 -
19/02 kl 19 27 2 29 -
19/02 kl 20 56 0 56 -
19/02 kl 21 70 2 72 -
19/02 kl 22 64 1 65 -
19/02 kl 23 43 7 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 146 126 100 117
Laveste vannstand -35 -12 -18 -67 -60
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm