Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 22 20 22
19/02 kl 01 - -4 -7 -9
19/02 kl 02 - -27 -29 -26
19/02 kl 03 - -23 -26 -30
19/02 kl 04 - -22 -19 -22
19/02 kl 05 - 19 17 13
19/02 kl 06 - 54 52 42
19/02 kl 07 - 77 75 69
19/02 kl 08 - 100 96 86
19/02 kl 09 - 85 89 78
19/02 kl 10 - 72 75 65
19/02 kl 11 - 50 53 39
19/02 kl 12 - 12 15 5
19/02 kl 13 - -13 -13 -25
19/02 kl 14 - -52 -49 -60
19/02 kl 15 - -67 -63 -72
19/02 kl 16 - -61 -59 -70
19/02 kl 17 - -43 -41 -46
19/02 kl 18 - -1 -5 -11
19/02 kl 19 - 29 29 23
19/02 kl 20 - 56 56 51
19/02 kl 21 - 72 72 66
19/02 kl 22 - 65 64 65
19/02 kl 23 - 50 46 45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 147 146 126 100 117
Max. fra modell: 15/02 12 144 145 122 96 98
Max. fra modell: 15/02 00 144 140 116 86 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm