Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 102 - 104 104
16/02 kl 01 145 130 130 130
16/02 kl 02 195 192 192 194
16/02 kl 03 238 243 243 246
16/02 kl 04 273 287 287 289
16/02 kl 05 288 304 304 302
16/02 kl 06 287 277 277 275
16/02 kl 07 257 245 245 244
16/02 kl 08 214 199 199 204
16/02 kl 09 174 180 180 187
16/02 kl 10 147 163 163 168
16/02 kl 11 151 155 155 154
16/02 kl 12 162 159 159 151
16/02 kl 13 190 175 175 171
16/02 kl 14 211 208 208 209
16/02 kl 15 - 249 247 254
16/02 kl 16 - 292 290 298
16/02 kl 17 - 312 309 309
16/02 kl 18 - 304 304 300
16/02 kl 19 - 279 282 274
16/02 kl 20 - 237 242 238
16/02 kl 21 - 203 207 209
16/02 kl 22 - 177 175 177
16/02 kl 23 - 160 159 158

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 312 311 291 265 282
Max. fra modell: 15/02 12 309 310 287 261 263
Max. fra modell: 15/02 00 309 305 281 251 182
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm