Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 96 57 153 -
17/02 kl 01 101 57 158 -
17/02 kl 02 125 58 183 -
17/02 kl 03 162 63 225 -
17/02 kl 04 203 60 263 -
17/02 kl 05 232 61 293 -
17/02 kl 06 239 63 302 -
17/02 kl 07 224 61 285 -
17/02 kl 08 196 65 261 -
17/02 kl 09 167 61 228 -
17/02 kl 10 143 62 205 -
17/02 kl 11 124 61 185 -
17/02 kl 12 110 59 169 -
17/02 kl 13 105 69 174 -
17/02 kl 14 116 67 183 -
17/02 kl 15 144 69 213 -
17/02 kl 16 181 71 252 -
17/02 kl 17 216 64 280 -
17/02 kl 18 235 76 311 -
17/02 kl 19 233 68 301 -
17/02 kl 20 214 71 285 -
17/02 kl 21 187 72 259 -
17/02 kl 22 161 54 215 -
17/02 kl 23 137 67 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 311 291 265 282
Laveste vannstand 130 153 147 98 105
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm