Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 147 168 153 -
17/02 kl 01 154 174 158 -
17/02 kl 02 176 200 183 -
17/02 kl 03 223 241 225 -
17/02 kl 04 255 273 263 -
17/02 kl 05 287 306 293 -
17/02 kl 06 295 314 302 -
17/02 kl 07 274 297 285 -
17/02 kl 08 257 276 261 -
17/02 kl 09 221 237 228 -
17/02 kl 10 198 218 205 -
17/02 kl 11 184 202 185 -
17/02 kl 12 160 186 169 -
17/02 kl 13 170 189 174 -
17/02 kl 14 173 193 183 -
17/02 kl 15 202 230 213 -
17/02 kl 16 243 263 252 -
17/02 kl 17 271 301 280 -
17/02 kl 18 298 322 311 -
17/02 kl 19 291 310 301 -
17/02 kl 20 277 304 285 -
17/02 kl 21 251 271 259 -
17/02 kl 22 217 243 215 -
17/02 kl 23 197 221 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 322 298 272 299
Laveste vannstand 130 147 137 97 86
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm