Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 168 187 173 -
18/02 kl 01 157 182 169 -
18/02 kl 02 164 187 175 -
18/02 kl 03 171 190 175 -
18/02 kl 04 214 238 216 -
18/02 kl 05 235 254 238 -
18/02 kl 06 261 282 266 -
18/02 kl 07 277 298 291 -
18/02 kl 08 259 274 269 -
18/02 kl 09 251 271 260 -
18/02 kl 10 215 233 220 -
18/02 kl 11 187 210 190 -
18/02 kl 12 169 187 181 -
18/02 kl 13 137 154 147 -
18/02 kl 14 137 156 151 -
18/02 kl 15 138 156 147 -
18/02 kl 16 157 182 163 -
18/02 kl 17 198 215 208 -
18/02 kl 18 218 236 229 -
18/02 kl 19 248 266 265 -
18/02 kl 20 254 273 268 -
18/02 kl 21 243 265 250 -
18/02 kl 22 225 248 237 -
18/02 kl 23 189 212 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 322 298 272 299
Laveste vannstand 130 147 137 97 86
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm